Vi på Reklamhuset Gammelgården / Peter Forslund

Peter Forslund
Illustratör/projektledare
Forslund & Co

Bakgrund:
Projektledare / illustratör / utb maskiningenjör.

Några uppdragsgivare:
SJ, Contiga, SAS, SAAB, ThermiSol,
KMW-energi, Bergvik, ITT Flygt, Teracom, KMS Audi och ASFT.

Kontakt:
Hemsida: www.forslund.se
Telefon: 070-846 15 94
E-post: peter@forslund.se