Vi på Reklamhuset Gammelgården / Jakob Lännevall

Jakob Lännevall:
Kåver & Mellin i Stockholm AB
Telefon: 08-121 306 33
jakob.lannevall@kaver-mellin.se