Vi på Reklamhuset Gammelgården / Camilla Forslund

Camilla Forslund
Projekt- / produktionsledare
Forslund & Co

Bakgrund:
Produktionsledare / byggnadsingenjör med 10 års
erfarenhet från byggindustrin.

Några uppdragsgivare:
SJ, Contiga, SAS, SAAB, ThermiSol, KMW-energi, Bergvik,
ITT Flygt, Teracom, KMS Audi och ASFT.

Kontakt:
Hemsida: www.forslund.se
Telefon: 0176-106 00 el. 070-924 41 83
E-post: camilla@forslund.se