Reklamhuset Gammelgården - Våra tjänster - Webbproduktion

 

Trycksaker

Våra art directors och grafiska designers arbetar mycket med trycksaksproduktion
(plus annat som kräver formgivning, visuell blick och strategiskt tänk). Arbetet utförs
ofta i samarbete med vår trycksaksrådgivare som företräder ett av Sveriges
ledande tryckerier.

Under ett normalår på Reklamhuset Gammelgården produceras en lång rad trycksaker som foldrar,
broschyrer, produktblad, årsredovisningar, kundtidningar, butiksmaterial, affischer, skyltar, blad och säljbrev.

 

Några referenser: DKLBC, Folkets Bio, Friskis & Svettis Riks, Hogrefe Psykologiförlaget, Noble Entertainment,
Stockholms läns landsting och Veolia Vatten.

 

Välkommen att kontakta någon av oss så berättar vi mer – eller slussar dig vidare till rätt medarbetare.